Воскресенье, 26.03.2023, 01:13
Вітаю Вас Гость | RSS

ЛІЦЕЙ №47 "АЛЬТЕРНАТИВА" ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Із 01.09.2022 року освітній процес у нашому навчальному закладі буде організовано із застосуванням технологій дистанційного навчання та змішаного навчання

Меню сайту
Бібліотека
Гаряча лінія
Куди піти вчитися?
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Зарубіжна література ІІ сем.

ПІДРУЧНИК ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ:  Паращич В.В. Зарубіжна література. 9 клас:

підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / В.Є.Паращич, Г.Є.Фефілова. – Х.: Вид. група «Основа», 2017. – 304 с., табл., схеми.

ТЕМА УРОКУ: Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»). Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ:  реалізм ХІХ століття; повість, психологізм; типовий образ; художня деталь (художня деталь психологічна і художні деталі різних видів; інтер’єр; творчий метод письменника.

                                 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 1. Опрацювати с.201 та стисло (у вигляді тез, тобто тезово) законспектувати теоретичний матеріал підручника про повість «Гобсек» Оноре де Бальзака у структурі «Людської комедії».
 2. Опрацювати с.201 – 204 та стисло (у вигляді тез, тобто тезово) законспектувати теоретичний матеріал підручника про сюжетно-композиційні особливості повісті «Гобсек» Оноре де Бальзака («розповідь у розповіді»).
 3. Опрацювати с.201 – 204 та стисло (у вигляді тез, тобто тезово) законспектувати теоретичний матеріал підручника про багатогранність образу Гобсека та засоби його створення.
 4. Опрацювати с.207 та стисло (у вигляді тез, тобто тезово) законспектувати теоретичний матеріал підручника про неоднозначний філософський зміст висловлювань Гобсека про золото, гроші та його особистої думки про неприпустимість того, щоб «тебе утискували інші» і завдяки чому письменник Оноре де Бальзак зробив образ Гобсека вічним у світовій літературі.
 5. Зверніть увагу на рубрику «Літературний ринг» і дайте усні відповіді  на запитання: «Як ви оцінюєте роль багатства в житті Гобсека, у житті сучасної людини?».

Рубрика «Літературний ринг» (й інші різноманітні рубрики теж) допоможе вам усебічно розглянути пропоновану літературну тему «Творчість Оноре де Бальзака» та проблему грошей у суспільстві, поміркувати над ними й удосконалити свої вміння та навички.

 1. Опрацювати с.208 та стисло (у вигляді тез, тобто тезово) законспектувати теоретичний матеріал підручника про творчий метод письменника Оноре де Бальзака з рубрики «Теорія літератури».
 2. Опрацювати с.208 та стисло (у вигляді тез, тобто тезово) законспектувати теоретичний матеріал підручника про ілюстрації художників, де зображено Гобсека, які допоможуть зрозуміти неоднозначність образу лихваря з рубрики «ЛК» «Співдружність мистецтв» (ЛК – літературні компетентності).

Зверніть увагу на основні зображальні засоби творчої манери художника Д.Штеренберга, який створив невеликий цикл ілюстрацій до повісті Оноре де Бальзака «Гобсек» та на його художню статичність зображення Гобсека, яка і вказує на незмінність життєвих принципів лихваря.

 1. Дати усні відповіді на запитання підручника зі с.208 – 210 та виконати творче завдання зі с.210 – створіть (складіть) узагальнений портрет бальзаківського Гобсека і порівняйте його із сучасними гобсеками.
 2. Переглянути додаткові матеріали з даної літературної теми «Творчість Оноре де Бальзака» за такими інтернет-запитами та переглянути відео з каналу Ютуб за наступними інтернет-посиланнями :
 1. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії».
 2. Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).
 3. Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як

           філософа та ін.), засоби його створення.

 1.  Переглянути відео з каналу Ютуб за наступними інтернет-посиланнями:

  

   

   

   

   

   

    

 1. Підсумовуючи опрацьований та вивчений вами теоретичний матеріал, дайте усні відповіді на наступні запитання:
 1. Яким є жанр твору Бальзака «Гобсек»? Що таке «повість»?
 2. Назвіть ознаки реалізму та елементи романтизму у повісті «Гобсек».
 3. Чому письменник так ретельно працював над цим твором і свідомо вбачав його частиною епопеї «Людська комедія»?
 4. Що таке «типовий образ»? Що таке «соціальний тип доби»?
 5.  Знайдіть і зачитайте портрет Гобсека у повісті. Що підкреслено в усіх портретах героя?
 6. За допомогою яких прийомів художник Д.Штеренберг підкреслює панівне положення лихваря Гобсека у суспільстві? Яким чином статичність зображення Гобсека вказує на незмінність його життєвих принципів: жорстокість, сторожкість, відчуття своєї влади над людьми, впевненість у тому, що він має право виконувати місію Бога?
 7. Чи збігається графічний образ ілюстрацій Д.Штеренберга із вашою уявою про Гобсека? Яке враження справила на вас зовнішність лихваря?
 8. Із чим порівняно зовнішність Гобсека, манеру його поведінки у повісті Бальзака? Як такий опис характеризує героя й показує ставлення до нього автора? Проаналізуйте засоби характеротворення у повісті.
 9.  Як перекладається прізвище Гобсек з голандської мови?
 10. Що вам відомо з біографії  Гобсека? Що цікавого вам відомо про дитинство та юність головного героя?
 11. Розкажіть про заняття Гобсека та його фінансову діяльність.
 12. Як жив старий лихвар? Із ким, крім своїх клієнтів, він спілкувався?
 13. Якої теорії дотримувався Гобсек і що він вважав найголовнішим у житті? На вашу думку, чому?
 14. Адвокат Дервіль, слухаючи сповідь Гобсека про його життєву філософію, про його гімн золоту, з жахом запитує в себе: «Невже все зводиться до грошей?» А як вважаєте ви? Чи є щось в світі таке, чого не можна купити за гроші? Чи є образ Гобсека сучасним? Створіть ваш проект-доказ, погоджуючись із цим твердженням, або спростовуючи його.
 15. Чому навіть для свого приятеля Дервіля лихвар не зробив знижки під час грошової позики? Пригадайте його власне пояснення й висловіть свою щодо цього.
 16. Як розважався Гобсек? Що приносило йому справжнє задоволення?
 17. Опишіть останні хвилини життя героя. Як вони його характеризують? Чи погоджуєтесь ви з думкою, що Гобсек не тільки лиходій, він – трагічний герой?
 18. Що побачив адвокат Дервіль у кімнатах Гобсека після його смерті?
 19. Яке враження справило побачене в помешканні Гобсека на Дервіля, коли старого не стало? Поміркуйте, яку роль у розкритті образу Гобсека відіграє образ майна, що залишилося після його смерті.
 20. Як змінилася думка віконтеси де Гранльє про молодого графа де Ресто після розповіді адвоката Дервіля? Як це характеризує тогочасний вищий світ?
 21. Зробіть висновок щодо головного героя повісті. Назвіть негативні й позитивні, реалістичні та романтичні риси його характеру.
 22. Чому образ Гобсека є доволі суперечливим?
 23.  Чи ви усвідомлюєте, що прагнути гідного матеріального забезпечення потрібно, але чесними засобами, а не за рахунок інших людей? Свою відповідь аргументуйте.
 24. Проведіть дослідження й порівняйте образи творів Плавта «Скарб», Вільяма Шекспіра «Венеціанський купець», Мольєра «Скупий», Миколи Гоголя «Мертві душі» (Плюшкін), Чарлза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі», Івана Карпенка-Карого «Хазяїн» (Пузир) і зробіть власні висновки про те, що надмірна пристрасть людини до грошей спричиняє повний крах людської особистості та приховує в собі небезпеку для інших.

 

ТЕМА: Поняття про реалізм та історія його формування. Оноре де Бальзак «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

          ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: реалізм ХІХ століття як літературний напрям і творчий метод; провідні жанри реалізму: роман-епопея, роман, повість, фізіологічний нарис, новела та інші; позитивізм; неоромантизм; психологізм; типовий образ; художня деталь (художня деталь психологічна і художні деталі різних видів; інтер’єр; творчий метод письменника.

                                 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 1. Опрацювати с.184 – 189 та стисло (у вигляді тез, тобто тезово) законспектувати теоретичний матеріал підручника про реалізм як основний художній напрям у світовій літературі ХІХ століття:
 2. Дати усні відповіді на запитання підручника зі с.188 та виконати завдання № 1 або № 2 (на вибір учня).
 3. Опрацювати с.190 – 196 та тезово законспектувати матеріал підручника про Оноре де Бальзака як найвеличнішого французького романіста першої половини ХІХ ст.
 4. Дати усні відповіді на запитання підручника на с.195 – 196 та виконати творче завдання зі с.196 – створіть психологічний портрет письменника та портрет його коханої Евеліни Ганської.
 5. Опрацювати с.196 – 199 та тезово законспектувати матеріал підручника про творчість Оноре де Бальзака та головний твір його життя – роман-епопею «Людська комедія».
 6. Опрацювати с.200 та тезово законспектувати матеріал підручника про історію написання, художню структуру, тематику й проблематику, образи «Людської комедії» Оноре де Бальзака.
 7.  Переглянути відео з каналу Ютуб за такими інтернет-запитами:
 1. поняття про реалізм;
 2. основні віхи творчості Оноре де Бальзака;
 3. особливості світогляду Оноре де Бальзака;
 4. роман-епопея «Людська комедія» Оноре де Бальзака;
 5. повість «Гобсек»;
 6. багатогранність образу Гобсека, засоби його створення;
 7. образи повісті «Гобсек».
 1. Переглянути відео з каналу Ютуб за наступними посиланнями:

  

  

  

  

   

  

   

  

    

  

  

 1. Знайдіть додатковий матеріал і підготуйте усні повідомлення на задану тему за допомогою зазначених нижче ресурсів Інтернету, тобто з наступних освітніх сайтів, додатків і платформ: «Всеосвіта», «На Урок», «В школі», «Знання», «Всеукраїнська школа онлайн» («ВШО»), «Вікіпедія» та з відеоканалу Ютуб.

10. Прочитати повість  Оноре де Бальзака «Гобсек».

11. Підсумовуючи опрацьований та вивчений вами теоретичний матеріал, дайте усні відповіді на наступні запитання:

1. Що таке реалізм ХІХ століття як літературний напрям і реалізм як творчий метод?

2. Чим реалізм відрізняється від романтизму та інших літературних напрямів?

3. У якому столітті реалізм став основним художнім напрямом?

4. Які ви знаєте ознаки реалізму?

5. Які ви знаєте течії реалізму?

6. Хто такий Оноре де Бальзак? Що ви знаєте про нього?

7. Які події в житті Оноре де Бальзака вплинули на формування його світогляду?

8. Що саме спонукало Оноре де Бальзака до створення «Людської комедії»?

9. Чим для Оноре де Бальзака стала зустріч з Евеліною Ганською?

10. Яке враження на письменника Оноре де Бальзака справило знайомство з Україною?

11. Про що свідчить популярність письменника та його творів у кінематографі?

12. У народі говорять, що людина живе лише в ті моменти, які назавжди залишаються в пам'яті. Які моменти життя та творчості Оноре де Бальзака ви запам’ятали?

13. Чому Андре Моруа назвав свій твір про письменника «Прометей, або Життя Бальзака»? Чи можна назвати Оноре де Бальзака генієм, Прометеєм?

14. Оноре де Бальзак – це людина, яка сама себе створила. Його життєвий шлях – це відповідь на запитання, як стати особистістю. Спробуйте й ви дати відповідь на це запитання:«Як стати особистістю?»

 

Сайт проекту
Календар
«  Март 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Офіційний сайт
Педагогічна преса
Офіційний сайт
Вхід на сайт

Copyright MyCorp © 2023
Конструктор сайтов - uCoz