Вторник, 21.03.2023, 15:25
Вітаю Вас Гость | RSS

ЛІЦЕЙ №47 "АЛЬТЕРНАТИВА" ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Із 01.09.2022 року освітній процес у нашому навчальному закладі буде організовано із застосуванням технологій дистанційного навчання та змішаного навчання

Меню сайту
Бібліотека
Гаряча лінія
Куди піти вчитися?
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Українська мова ІІ сем.

Завдання українська мова для учнів 12-х класів

Українська мова (рівень стандарту): підручн. для 11 кл. закл. загальн. середн. Освіти/Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019.

Контрольна робота №4. Тестування з теми «Повторення, узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови» 

 

Тема: Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти.

Повторіть матеріал, переглянувши відео:

Випишіть у дві колонки дієприкметники і дієприслівники

Збудований, намалювавши, радіючи, обсаджений, збудувати, квітковий,  розквітаючи, обсадити, позолочений,  радісний, будівельний, намалювати, малюнок, розквітлий, радіючий, садовий, існуючи.

 

Тема: Види, часи, способи дієслів.

Повторіть матеріал, прочитавши с.45 – 46.

Перегляньте відео: 

Виконайте вправу 5, с. 47 - 48.

 

Тема: Займенники. Відмінювання. Правопис.

Повторіть матеріал, переглянувши відео

           

Напишіть правильно займенники. Поясніть їх правопис.

Будь...що, чим...небудь, де...від...чого, будь...у...кого, де...чого, на...чому...будь, де...яких, казна...котрий, де...з...ким, ні...якого, ані...хто, аби...для...чого, ні...чий, де...хто, що...будь, ні...на...якому, ні...для...кого, хтозна...чого, ні...на...кому, аби...чий, котрого...сь, котрий...то, ані...від...кого, кому...то, ні...чого, будь...що, аби...чого, ні...за...якого, аби...з...чого, хтозна...з...чого, чия...сь, чого...ж...то, який...сь, хто...ж...то, будь...що...будь.

 

 

Тема: Розряди числівників за значенням.

Повторіть матеріал, переглянувши відео

Виконайте вправу 4, с. 35.

 

Тема: Контрольне есе. Чи вміємо ми робити висновки з помилок?

Пригадайте:

      Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис) — прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь.

Напишіть есе на тему «Чи вміємо ми робити висновки з помилок»

 

 

Тема: Розряди прикметників. Ступені порівняння. Відмінювання прикметників.

            Повторіть матеріал, переглянувши відео https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/adjective_grammatically_characteristic.html

     Опрацюйте матеріал презентації та виконайте завдання, розміщені в ній (додається)

 

Тема:  Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників.

Перегляньте відео:

Виконайте завдання:

      Випишіть іменники, які вживаються: 1) в однині і в множині; 2) тільки в однині; 3) тільки в множині.

       Прилуки, Ужгород, ковзани, ковзанка, лід, сніг, терен, горобина, студентство, повість, середовище, жнива, косовиця, достатки, доля, сум, овочі, цукор, терези, вечір, вечорниці, проводи, весілля, граблі, вила, білизна, сіни, дріжджі, плавання, далеч, командувач, кошти, ясен, Суми, колодязь, гілля, посиденьки, прем’єра, пригода, гарбузиння, Десна, прикрощі, ворота, здоров’я, рушниця, заручини, Кавказ, презентація, цукор, Альпи, скрипаль.

 

Тема: Фразеологізми. Фразеологічні синоніми.

Опрацюйте матеріал презентації (додається).

Виконайте вправу 7 (с.176)

 

Тема: Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів.

Опрацюйте матеріал презентації (додається).

Виконайте вправу 4, с.156.

 

Тема: Написання слів разом, окремо, через дефіс.

Перегляньте відео: 

Опрацюйте матеріал презентації (додається).

Виконайте вправу 4, с. 26.

 

Тема: Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа.

Повторіть правила вживання м’якого знака, апострофа, переглянувши презентацію (додається)

Виконайте вправи з презентації.

 

Тема: Написання прізвищ та географічних назв.

Повторіть правила, опрацювавши матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/134c3Su8pGeGI8y_cXWA18ZcHVfG3VM_TIlPKaNsXP1g/edit

Виконайте завдання:

Вставте потрібні літери (и, і, ї, е, є).

Соч.., Ч..л.., Р..чмонд, Єр..хон, С..ц..л..я, Аркт..ка, С..мфероп..ль, С..рія, Т..бет, Австр..я, Гр..нвіч, Чуваш..я, Кр..т, К..пр, Т..бет, Амер..ка, Флор..да, Р..о-де-Жанейро, Г..мала.., Ізма..л, Корс..ка, Пак..стан, Кр..т, Єг..пет, Мадр..д, С..нгапур, В..флеєм, Р..м, Балт..ка, Ват..кан, В..зант..я, Кембр..дж.

 

Тема: Складні випадки наголошення слів.

            Перегляньте відео: 

 

Тема: Подовження, спрощення у групах приголосних. Чергування голосних і приголосних звуків.

 1. Пригадайте:

Подовження - явище, притаманне українськiй мовi (на вiдмiну вiд багатьох iнших). Подовжуються приголоснi д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш, якщо вони стоять у позицiї мiж голосними:

 1. В iменниках середнього роду: знаряддя, знання. Але в назвах малих iстот подовження немає: гусеня, каченя, теля.
 2. В орудному вiдмiнку однини iменникiв жiночого роду III вiдмiни перед -ю: сiль - сiллю, зустрiч – зустрiччю.
 3. У прислiвниках перед я, ю: зрання, навмання, спросоння, попiдвiконню, попiдтинню.
 4. У словах Iлля, рiлля, стаття, суддя.
 5. У дiєсловах ллю, ллєш, ллється тощо.

Спрощення - властивість української мови уникати збігу кількох приголосних, який може з`явитись при словотворенні. У процесі мовлення один із приголосних, переважно середній, випадає і складна для вимови група приголосних спрощується.

Найчастіше спрощення відбувається у таких групах приголосних: 

ЖДН - ЖН      (тиждень − тижня);

ЗДН - ЗН          (проїзд − проїзний);

СТН - СН         (область − обласний);

СТЛ - СЛ         (щастя − щасливий);

ЗКН - ЗН          (бризкати − бризнути);

СКН - СН        (тиск − тиснути);

СЛН - СН         (масло − масний).

 Не відбувається також спрощення:

а)в словах іншомовного походження: контрастний, баластний;

б) у прикметниках із суфіксам -СЬК- та іменниках із суфіксом -СТВ-, утворених від іншомовних коренів.: студент − студентський, студентство.

  

Виконайте вправу: Від поданих слів утворіть прикметники. Запишіть їх фонетичною транскрипцією. Чи в усіх утворених словах відбулося спрощення. Чому?

Контраст, проїзд, совість, ремесло, гігант, злість, милосердя, парламент, жалість, піст, цілість, область, кількість.

 

Тема: Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками.

            Повторіть матеріал на с. 10 -11, 14 -15,19 -20.

            З’ясуйте, яких помилок ви припустилися в контрольних роботах. Виправте їх.

 

Тема:  Контрольна робота №3. Практична риторика.

            Контрольна робота №3. Практична риторика. 

          

Тема: Підготовка, написання, виголошування тексту етикетного жанру (на вибір учня).

             Перегляньте відео:  

             Напишіть текст етикетного жанру (на вибір).

             Підготуйтесь до контрольної роботи з теми: Практична риторика.

 

Тема: Етикетні жанри. Привітання. Вибачення.

            Прочитайте с. 201;

            Виконайте вправу 3, с.20

 

Тема: Оцінювальні жанри. Характеристика.

           Опрацюйте теоретичний матеріал на с. 198

           Виконайте вправу 4 (Ф, Б, Г), с. 199-200

 

Тема: Оцінювальні жанри. Похвала. Осуд. Рецензія.

           Прочитайте с. 197-198.

           Перегляньте відео:

           Виконайте вправу 2 (Б), С.198.

 

Тема: Діалогічні жанри. Бесіда. Функції бесіди, етапи бесіди.

           Опрацюйте теоретичний матеріал на с. 194-195.

          Виконайте вправу 3 (с.196).

 

Тема: Контрольне есе. Красиві вчинки і стосунки.

           Пригадайте:

Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис)  прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь.

            Перегляньте відео:

           Напишіть есе на тему «Красиві вчинки і стосунки»

 

Тема: Підготовка, написання, виголошування тексту інформаційного жанру (на вибір учня)

 1. Підготуйте текст інформаційного жанру .
 2. Обираючи тему, керуйтесь такими критеріями:
 • тема цікава тобі особисто;
 •  ти добре розбираєшся в цій темі;
 •  тема є потенційно цікавою для слухачів.

 

Тема: Інформаційні жанри. Доповідь. Лекція.

 1. Перегляньте відео

 

 

Тема: Інформаційні жанри. Повідомлення.

 1. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 189;
 2. Виконати вправу 5, с.193.

 

Тема: Інформаційні жанри. Інформація, пояснення, інструкція.

 1. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 189;
 2. Переглянути презентацію

 

 

Сайт проекту
Календар
«  Март 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Офіційний сайт
Педагогічна преса
Офіційний сайт
Вхід на сайт

Copyright MyCorp © 2023
Конструктор сайтов - uCoz