Пятница, 07.10.2022, 07:32
Вітаю Вас Гость | RSS

ЛІЦЕЙ №47 "АЛЬТЕРНАТИВА" ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Із 01.09.2022 року освітній процес у нашому навчальному закладі буде організовано із застосуванням технологій дистанційного навчання та змішаного навчання

Меню сайту
Бібліотека
Гаряча лінія
Куди піти вчитися?
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Українська мова ІІ сем.

Завдання українська мова для учнів 12-х класів

Українська мова (рівень стандарту): підручн. для 11 кл. закл. загальн. середн. Освіти/Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019

Тема: Розряди числівників за значенням.

 1. Пригадайте:

            Кількісні числівники (крім один і два) змінюються лише за відмінками: три — трьох, трьом, трьома...
Числівник один змінюється за родами, числами й відмінками: один, одна, однієї, одних.
Числівники два, півтора, обидва мають також форму жіночого роду: дві, півтори, обидві.

Порядков числівники, як і прикметники, змінюються за:
а) родами: перший — перша, перше;
б) числами: перший — перші, другий — другі;
в) відмінками: перший—першого, першому, першим…

Числівник півтора, півтори не змінюється, розрізняється лише чоловічий (середній) і жіночий рід: у півтора кілограмах, з півтори гривнями.

 1. Утворіть кількісні та порядкові числівники :

2000; 1996; 7253015; 340; 5700; 584; 37200; 811.

 

Тема: Контрольне есе. Чи вміємо ми робити висновки з помилок?

 1. Пригадайте:

Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис)  прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь.

 1. Перегляньте відео

     3. Напишіть есе на тему «Чи вміємо ми робити висновки з помилок?».

 

Тема:  Розряди прикметників. Ступені порівняння. Відмінювання прикметників.

             Перегляньте відео  

 1. Повторіть матеріал на с.182 підручника;
 2. Доберіть до іменників прикметники-означення, запишіть їх, вкажіть які з них якісні, а які відносні чи присвійні.:

               Київ, молодь, сад, вода, поле, робота, ліс, учень, письменник, дружба, мир, місто, пісня.

 

Тема: Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників.

 1. Розгляньте таблицю «Відмінювання іменників2 на форзаці підручника;
 2. Повторіть матеріал на с.181-182;
 3. Випишіть іменники, які вживаються: 1) в однині і в множині; 2) тільки в однині; 3) тільки в множині:

Прилуки, Ужгород, ковзани, ковзанка, лід, сніг, терен, горобина, студентство, повість, середовище, жнива, косовиця, достатки, доля, сум, овочі, цукор, терези, вечір, вечорниці, проводи, весілля, граблі, вила, білизна, сіни, дріжджі, плавання, далеч, командувач, кошти, ясен, Суми, колодязь, гілля, посиденьки, прем’єра, пригода, гарбузиння, Десна, прикрощі, ворота, здоров’я, рушниця, заручини, Кавказ, презентація, цукор, Альпи, скрипаль.

 

Тема: Фразеологізми. Фразеологічні синоніми.

 1. Повторіть матеріал на с.173-174 підручника;
 2. Подані фразеологізми згрупувати в синонімічні ряди:

1.Кури не клюють.

2.Хоч трава не рости.

3.Розкривати карти.

4.Хоч греблю гати.

5.Виводити на чисту воду.

6.Як піску морського.

7.Море по коліна.

8.Зривати маску.

9.Як з гуски вода.

 

Тема: Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів.

 1. Повторіть матеріал на с. 149-150, 154-155 підручника;
 2. Виконайте тестові завдання

 

Тема: Написання слів разом, окремо, через дефіс

           Перегляньте відео

Перепишіть, розкриваючи дужки і, де треба, вставляючи дефіс:

1. Ніхто свого щастя(долі) не вгадає (М. Стельмах). 2. Мій синочок синьо(окий) в колисці усміхається мені (В. Сосюра). 3. Пильнуйте, люди добрі й щирі, не спіть, учені і женці! Чатують нас людино(звірі) з страхіттям атомним в руці (В. Симоненко). 4. Тихо(тихо) по землі ходить мир - щоденний, звичний (І.Жиленко). 5. Страшно безсило(малим) чути себе перед смертю, але страшніше, коли ні за що вмерти! (Б. Олійник). 6. Ревуть паро(плави), гудуть паро(вози), і аеро(плани) прокреслюють слід (В. Стус). 7. Замерехтіло між двох світів щось невпізнанно(знане) (В. Стус). 8. Не знав, не знав звіздар гостро(бородий), що в антисвіті є антизірки, що у народах є антинароди, що у століттях є антивіки (Л.Костенко).

 

Тема:  Написання прізвищ та географічних назв.

Перегляньте відео

Пригадайте:

 1. Українські прізвища та географічні назви вимовля­ються й пишуться за правилами вимови та написання за­гальних назв.
 2. Російський звук [е], польський [іе], болгарський і чесь­кий [е] після приголосних передаються літерою е: Лермон­тов, Лена, Озеров, Петров, Степанов, Броневський, Залеський, Міцкевич, Сенкевич, Чапек.
 3. Російський звук [е] передається літерою є в таких випадках:
 • на початку слів: Єгоров, Євдокимов, Єршов, Єнісей;
 • в середині слів після голосного: Вересаєв, Гуляєв, Благоєв, Достоєвський, Колчуєв;
 • після приголосних при роздільній вимові (тобто апост­рофа або м'якого знака): Григор'єв, Зінов'єв, Прокоп'євський, Євгеньєва, Аркадьєв;
 • коли російському [е] в споріднених українських коренях відповідає і: Бєлов, Бєлінський, Звєрєв, Лєсков, Пєшков, Рєпін, Столєтов, Твердохлєбов, Бєлгород, Желєзноводськ, Бєлорєцьк, Благовєщенськ;
 • у суфіксах -єв, -єєв після приголосних (за винятком шип­лячих, р та ц): Медведєв, Алексєєв, Матвєєв, Гордєєв, Тургенєв, Лазарєв, Рилєєв, Лаптєв, але Плещеєв.
 1. Російська літера ё передається:
 • буквосполученням йо на початку слова, після голосних і після губних: Йолкін, Соловйов, Бугайов, Воробйов, Окайомов;
 • буквосполученням ьо після м'яких приголосних: Алфьоров, Тьоркін, Корольов, Дьомін, Новосьолов;
 • літерою о після шиплячих: Лихачов, Обручов, Хрущов, Грачов, Щипачов, Пугачов.

 

Тема: Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа

Пригадайте правила, розглянувши схему:

Перегляньте відео: https://46.com.ua/post/280

Виконайте вправи:

Запишіть слова в дві колонки: 1) ті, у які вставили апостроф; 2) ті, які пишуться без апострофа:

 1. Дев...ятсот, серм..яга, хутор..янин, зв...язок, духм..яне, пор..ядок, бур..ян, без..язикі, тьм..яно, цв..ях, присв..ята, реп..ях, п..тдесят, з..ясовано, Солов..йов.
 2. Медв..яний, п..ятсот, арф..яр, посер..йознішав, дзв..якнути, розв..язано, помор..янин, св..ято, сузір..я, Харків..янин, вар..яг, від..їзд, різьб..яр, мавп..яча, роз..ятрити, при..їзд.

Ключ. З останніх букв прочитаєте назви віршів: 1) В. Сосюри; 2) М. Рильського.

Перепишіть, вставляючи замість крапок, де потрібно, м’який знак:

Змен..шення, майбут..нє, надаєт..ся, звітуєш.., павіл..йон, міл..ярдер, зовнішн..оекономічний, бібліотекар.., Сибір.., запорожец.., юнац..кий, пил..ніс..т.., виконуєт..ся, виконавец.., карпатс.ький, Закарпат..тя, тисяч.., ніч.., вс..ого, сотен.., чотир..ох, поліс..кий, Натал..ці, Пет..ченко, Фед..чук, учител..с..кий, урал..с..кий, іспан..с..кий, луган..с..кий, відправ..те, сім..сот, шіст..десят, ознайомиш..ся, сер..йозний, товарис..кий, суміш.., кін..чик, різ..бяр, близ..ко, компан..йон, л..отчик, пол..овий, кур..йозний.

 

Тема: Подовження, спрощення в групах приголосних.

 

_______________________________________________________________

Тема: Риторичні фігури. Антитеза.

        Риторичні фігури – особливі прийоми мови, що збільшують її переконливість і силу впливу на слухачів.

      Антитеза (від гр. апІііЬезіз — протиставлення,суперечність) — риторична фігура, що полягає у зумисне підкресленому зіставленні двох протилежних, але пов’язаних між собою понять, явищ, речей, ідей та образів для підсилення вражень, для більшої переконливості.

        Антитезу використовують для опису й характеристики предметів, іноді й для надання іронічного звучання вислову: Всякий, хто вище, то нижчого гне, — дужий безсильного давить і жме, бідний — багатого певний слуга, корчиться, гнеться пред ним, як дуга (І. Котляревський).

Перегляньте відео

       Випишіть із творів художньої літератури 1-2 приклади антитези.

 

Тема: Оксиморон, порівняння.

         Оксиморон  (лат. oxymoron від грец. οξύμωρον — «дотепне дурне») є різновидом тропу. Особливість оксиморона полягає у сполученні різко контрастних, протилежних за значенням слів, внаслідок чого утворюється нова смислова якість, несподіваний експресивний ефект («холодне полум’я», «сухий дощ», «крижана посмішка», «вільна неволенька» тощо).

        Порівняння троп, образний вислів, побудований на зіставленні двох предметів або станів, що мають спільну ознаку («Парубок, мов явір», «дівчина, як зоря»).

! Випишіть із творів художньої літератури приклади оксиморона, порівняння.

 

Тема: Засоби мовного вираження промови.  Троп як засіб мовного вираження. Метафора,  персоніфікація метонімія.

 1. Прочитайте:

Промова — це публічний виступ, метою якого є висвітлення певної інформації та вплив на волю, почуття, розум слухачів логічною стрункістю тексту, емоційною насиченістю та аргументованістю мовця.

Промові властиві такі ознаки:

 • активне вживання суспільно-політичної, економічної, юридичної, культурноосвітньої лексики;
 • наявність емоційно забарвлених слів, фігур, тропів, фразеологічних зворотів;
 • використання окличних речень і риторичних запитань;
 • широке використання речень із звертаннями, вставними та вставленими конструкціями;
 • повтори;
 • емоційний тон викладу.

         Троп (грец. trope - зворот) - це виражальний засіб, прикметною особливістю якого є вживання слова чи сполуки слів у переносному значенні: золоті руки, гроші тануть, танцюють сніжинки тощо.

Види тропів:

 • гіпербола;           - оксиморон;
 • епітет;                  - персоніфікація;
 • метафора;            - порівняння;
 • метонімія;           - синекдоха.
 1. Випишіть з художньої літератури приклади метафори, персоніфікації, метонімії.

 

Тема: Риторика як наука і мистецтво: наука про переконливе, впливове, ефективне мовлення; мистецтво самореалізації мовної особистості.

             Презентація: Риторика 

 

Сайт проекту
Календар
«  Октябрь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Офіційний сайт
Педагогічна преса
Офіційний сайт
Вхід на сайт

Copyright MyCorp © 2022
Конструктор сайтов - uCoz