Воскресенье, 26.03.2023, 00:46
Вітаю Вас Гость | RSS

ЛІЦЕЙ №47 "АЛЬТЕРНАТИВА" ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Із 01.09.2022 року освітній процес у нашому навчальному закладі буде організовано із застосуванням технологій дистанційного навчання та змішаного навчання

Меню сайту
Бібліотека
Гаряча лінія
Куди піти вчитися?
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Укр.мова 12 клас І сем. 1 частина

Завдання українська мова для учнів 12-х класів

Українська мова (рівень стандарту): підручн. для 11 кл. закл. загальн. середн. Освіти/Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019

Тема: Контрольне есе. Природа не пробачає жартів і насилля над нею.

         Пригадайте:

        Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис) — прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь.

        Напишіть есе на задану тему.

 

Тема: Уживання присвійних прикметників.

           Перегляньте презентацію:

          Виконайте вправи, запропоновані в презентації.

 

Тема: Стилістичні особливості частин мови. Стилістичні особливості іменників.

           Перегляньте презентацію:

         Прочитайте і законспектуйте матеріал підручника с.181 – 182.

 

Тема: Стилістичні особливості засобів словотвору.

           Опрацюйте матеріал підручника с.177-178.

          Перегляньте презентацію:

              Виконайте вправи, запропоновані в презентації.

 

Тема: Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.

              Перегляньте презентацію:

              Прочитайте с.173 – 174.

              Виконайте вправу 3, с.174.

 

Тема: Стилістична роль неологізмів. Стилістична роль застарілої лексики (архаїзмів та історизмів).

            Перегляньте презентацію: 

           Прочитайте с.168 – 169.

           Виконайте вправу 7, с.172.

 

Тема:Контрольне есе. Як не відцуратися свого.

 1. Перегляньте відео:

 

        2. Напишіть есе на тему «Як не відцуратися свого».

 

Тема:Оцінна лексика.

 1. Прочитайте с.164.
 2. Виконайте вправу 6 (А), с.167.

 

Тема: Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.

                  Виконайте вправу 5, с.166.    

 

Тема:  Стилістичні особливості слів іншомовного походження.

 1. Опрацюйте матеріал підручника с.159.
 2. Виконайте вправу 4, с.160.

 

Тема: Стилістичне використання паронімів.

 1. Пригадайте:

Пароніми — слова близькі за звуковим складом і звучанням, та різні за значенням.  

Наприклад: Дипломат. Дипломант.

Дипломат — посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю.

Дипломант — особа, відзначена почесним дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі.

Особистий. Особовий.

Особистий — який належить певній особі, стосується окремої особи, виражає її індивідуальність (особистий підпис, особисте життя).

Особовий — який стосується окремої людини. Вживається в усталених словосполученнях: особова справа, особовий склад військових з'єднань, навчальних закладів тощо.

 1. Запишіть 5 прикладів слів-паронімів.

 

Тема: Стилістичне використання антонімів.

 1. Прочитайте с.154-155;
 2. Виконайте вправу 7, с.158.

 

Тема: Стилістичне використання синонімів.

1.       Дайте відповіді на питання:

1. Які слова називаються синонімами?

2. Які слова називаються омонімами?

3. Назвіть види омонімів. Наведіть приклади (ПИСЬМОВО)

4. Які слова належать до омографів?

5. Які слова належать до омоформ?

6. Які слова належать до омофонів?

2. Виконайте вправу 4 (А), с.156.

 

Тема:Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів.

 1. Опрацюйте матеріал підручника с. 149-150.
 2. Перегляньте презентацію (додається).

 

Тема: Контрольна робота №1. Повторення, узагальнення й систематизація вивченого  в 11 класі.

 1. Самостійними є усі частинами мови в рядку:

А  іменник, прикметник, займенник, частка

Б  дієслово, іменник, прийменник, числівник

В  іменник, числівник, займенник, прислівник

Г  дієприкметник, прикметник, сполучник, дієслово.

 1. Іменниками є усі слова в рядку:

А   листоноша, учитель, директор, учительський

Б    мати, гордість, північ, десятий           

В   колосся, артист, листок, дитя

Г  намальований, малювати, картина, Київ.

 1. Лише прикметники записано у рядку:

А  шкіряний, левовий, кожний

Б  весняний, знаний, бетонний

В  лисячий, танцюючий, чесний

Г  кварцовий, дужий, двозонний

 1. Лише числівники записано у варіанті:

А  десять, десятий, десяток

Б  сім, семеро, сьомий

В  два, другий, удвох

Г  перший, вперше, один

 1. Дієсловами є усі слова в рядку:

А  Розмовляти, порозмовляти, розмова

Б  Зеленіти, зелень, позеленілий

В  Іти, бігти, плентатися

Г  Промовляти, говорити, розмова.

 1. Щонайменше два самостійних слова, одне з яких головне, а інше залежне, називаються:

А словосполученням

Б  реченням

В  синтаксисом

Г  граматичною основою

 1. Установіть відповідність між ускладнювальним компонентом і прикладом до нього (розділові знаки пропущені).
 1. Звертання                                         А Входять в тишу осінні кроки (Н. Фурса).
 2. Вставне слово                                  Б  Бринить не ставши небом висота…(Н.Фурса).
 3. Однорідні члени речення                В Світе  дозволь мені помовчати… (Н. Фурса).
 4. Відокремлені члени речення           Г І підборам і копитам вже не дзвінко на

                                                             шляхах (Н. Фурса).

Д  Мабуть так і треба… (Н. Фурса).

 1. Складіть і запишіть складне речення. Підкресліть в ньому граматичні основи. Визначте вид складного речення.

 

Тема: Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові.

 1. Опрацюйте матеріал підручника с. 144-145.
 2. Перегляньте презентацію (додається) та виконайте завдання з останнього слайда.

 

Тема: Складне речення і його види. Розділові знаки в складному реченні.

 1. Пригадайте, переглянувши презентацію.
 2. Випишіть з художніх творів 2 – 3 складних речення. Визначте їх вид.

 

Тема: Просте ускладнене речення. Вставні конструкції. Однорідні члени речення. Відокремлені члени речення.

 1. Пригадайте:

        До ускладнених речень належать речення  з однорідними членами, з відокремленими членами, зі звертанням, зі вставними і вставленими компонентами.

 1. Ускладніть речення:

Любов до Батьківщини починається з любові до рідної домівки.

А) поширеним звертанням;

Б) однорідними членами речення;

В) відокремленою обставиною;

Г) відокремленим означенням;

Д) вставним словом.

 

Тема: Просте речення і його види. Тире між підметом і присудком.

            Пригадайте, опрацювавши матеріал за посиланням https://pidru4niki.com/68715/dokumentoznavstvo/proste_rechennya

Тире між підметом і присудком ставиться:

1. Якщо обидва головні члени речення виражені іменниками або кількісними числівниками у називному відмінку:

Природа — наймудріший співрозмовник, рівного їй нема (Є. Гуцало).

Три рази по три — дев'ять.

2. Якщо підмет і присудок або один із цих членів виражений інфінітивом:

Жити — Вітчизні служити. Завдання молоді — вчитися.

3. Якщо присудок, виражений іменником у називному відмінку або інфінітивом, приєднується до підмета за допомогою слів це (це є), оце, то, ось, (це) значить:

Коровай — то щедрість нив (М. Костін).

4. При підметі, вираженому займенником для смислового та інтонаційного виділення:

 Я — небо. Я — полотнище віків (А. Малишко). Це — мій народ (Б. Олійник).

Тире не ставиться, якщо:

1. Підмет чи присудок виражені особовим або питальним займенником:

Він запеклий мисливець (Ю. Збанацький).

2. До складу присудка входять сполучники як, ніби, мов, немов, неначе:

На гіллі рясному цвіт немов сніжинки (В. Сосюра).

3. Перед присудком, вираженим іменником, стоїть частка не:

Серце не камінь.

4. Перед присудком є другорядний член речення, що відноситься до нього:

Хліб  усьому голова (Нар. тв.).

5. Присудок виражений прикметником або присвійним займенником:

З усіх утрат втрата часу найтяжча (Г. Сковорода).

 

Тема: Синтаксична норма. Узгодження, керування, прилягання.

Перегляньте презентацію (додається), виконайте вправи, запропоновані в презентації.

Тема: Морфологічна норма. Частини мови.

 1. Пригадайте:

            Морфологія (грецьк. morphe — форма та logos — слово, учення) — розділ мовознавства, що вивчає граматичні особливості частин мови.

           Морфологічна норма – це усталені правила вживання роду, числа, відмінка та ін. Відхилення від цих норм є морфологічною помилкою.

 1. Доберіть по 1-2 приклади кожної частини мови.

 

Тема: Вступ. Мова як чинник формування людини і нації.

 1. Прочитайте статтю В. Гонського https://www.pravda.com.ua/articles/2007/05/7/3236105/
 2. Чи погоджуєтесь ви з автором?
 3. Висловіть своє ставлення до порушеної проблеми.
Сайт проекту
Календар
«  Март 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Офіційний сайт
Педагогічна преса
Офіційний сайт
Вхід на сайт

Copyright MyCorp © 2023
Конструктор сайтов - uCoz