Пятница, 07.10.2022, 07:25
Вітаю Вас Гость | RSS

ЛІЦЕЙ №47 "АЛЬТЕРНАТИВА" ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Із 01.09.2022 року освітній процес у нашому навчальному закладі буде організовано із застосуванням технологій дистанційного навчання та змішаного навчання

Меню сайту
Бібліотека
Гаряча лінія
Куди піти вчитися?
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Біологія і екологія

Біологія і екологія 10 клас Рівень стандарту

Л.І.Остапченко, П.Г.Балан, Т.А.Компанець, С.Р.Рушковський

Тема:  Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я.

             Опрацювати тему Особливості репродукції людини...  

              Пройдіть тестування
 

Тема: Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини.

           Опрацювати §50, виконати вправу  перейшовши за посиланням

 

Тема: Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Л. р. №3 Вивчення будови статевих клітин людини.

           Перейти за посиланням та виконати за інструктивною карткою  Л. р. №3 Вивчення будови статевих клітин людини. 

          Опрацювати §49, виконати вправу

Доповнити речення.  (кожна правильна відповідь – 1бал)

1. Розмноження – це …

2. Форми розмноження є - …

3. Способи нестатевого розмноження - …(ділення, спороутворення, брунькування).

4. Простим поділом розмножуються … (одноклітинні).

5. Спороутворення характерне для …

6. Вегетативне розмноження – це …

7. Поліембріонія – це процес … (розвитку зародка з однієї заплідненої яйцеклітини).

8. Партеногенез – це…

9. Вегетативне розмноження тварин здійснюється…

10. Дріжджі розмножуються…

11. Гермафродити – це…

12. Зигота – це…                       

 

Тема: Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.

            Перейти за посиланням, та опрацювати дану тему  Поняття про онкогенні фактори... 

           Виконати інтерактивну вправу «Пазл», з використанням онлайн сервісу LearningApps.org

 

Тема: Старіння та смерть клітин.

           Д/з Опрацювати §48

Записати в зошит:

 1. Ознаки старіння клітин організму людини
 2. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки    

 

Тема: Ріст та розвиток клітин та фактори, які на   нього  впливають.

         Д/з Опрацювати §47

 

Завдання №1

   Перед вами ілюстрація процесу диференціації еритроцитів (еритропоезу). Застосуйте свої знання та ілюстрацію для виконання тестового завдання. За умови правильних відповідей отримаєте прізвище науковця, який відкрив еритроцити. Назвіть особливості розвитку еритроцитів, відображених на ілюстрації.

Тест-конструювання «Розвиток еритроцитів»

1. Де утворюються еритроцити в організмі дорослої людини?

К у печінці

Л у червоному кістковому мозку

М у нирках

Н у селезінці

2. Укажіть вихідні клітини, з яких починається еритропоез.

Д уніпотентні стовбурові

Е плюрипотентні гемацитобласти

Є проеритробласти

Ж ретикулоцити

3. Скільки триває процес диференціації еритроцитів у нормі?

А 100—120 днів

Б 50—60 днів

В 3—5 днів

Г упродовж одного дня

4. Які клітини є безпосередніми попередниками еритроцитів?

В гемоцитобласти

Г еритробласти

Д нормобласти

Е ретикулоцити

5. Де утворюється гормон еритропоетин, що регулює еритропоез?

К у наднирковій залозі

Л у печінці

М у тимусі

Н у нирках

6. Які вітаміни необхідні для росту й розвитку еритроцитів?

А тіамін й аскорбінова кислота

Б ретинол і нікотинова кислота

В ергокальцифероли

Г ціанкобаламін і фолієва кислота

7. Які біоелементи необхідні для еритропоезу?

У Ферум і Кобальт

Ф Натрій і Кальцій

Х Хром і Нікель

Ц Алюміній і Магній

8. Яка функція визначає особливості будови еритроцитів?

К дихальна

Л захисна

М зсідання крові

Н поживна

 

Завдання №2  Підготувати повідомлення про даного вченого

 

Тема: Трансплантація тканин та органів у  людини, її перспективи.  Правила біологічної етики.

           Д/з опрацювати §45

 1. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=HuKx2a5HkIM
 2. Виконати вправу: https://learningapps.org/display?v=pjy25ztik19

 

Тема: Особливості процесів регенерації організму  людини.

           Д/з Опрацювати §44

 1. Переглянути відео

2. Записати найбільш вагомі чинники, що впливають на процес регенерації.

 

Тема: Репродукція як механізм забезпечення   безперервності існування видів.

          Д/з Опрацювати §42.

           Підготуйте повідомлення за темами

 1. «Регенерація у світі тварин»,
 2. «Трансплантація тканин людини»

 

Тема: Практична робота №2 Розв’язування типових задач з генетики.

Розв’язати задачі

Задача №1

У людини ген, що зумовлює одну з форм спадкової глухонімоти. Рецесивний  щодо гена нормального слуху. Яка імовірність народження  глухонімих дітей від шлюбу гетерозиготних за цією ознакою батьків?

Задача №2

При схрещуванні червоноплідної суниці між собою завжди утворюються червоні ягоди, в при схрещуванні білої – білі. У результаті схрещування обох сортів  між собою  утворюються  рожеві  ягоди. Який нащадок  утвориться при запиленні червоно плідної суниці  з рожевими  ягодами?

Задача №3

При схрещуванні  чорного рогатого бика  з червоною комолою коровою народилися телята: одне чорне рогате а інше червоне комоле. Яка ймовірність появи  в потомстві такої пари чорних комолих та червоних рогатих  телят? ( Чорне забарвлення домінує над червоним, а ген комолості над рогатістю).

Д/з Повторити §27-41

 

Тема: Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.

            Опрацювати §40-41, виконати тестове завдання

1. "Спадковi хвороби - це:" 

А - Хвороби, не пов'язанi з впливом навколишнього середовища

Б - Хвороби, пов'язанi з пошкодженням генетичних структур

 В - Хвороби, які передаються в спадок

 Г - Хвороби, пов'язанi з хромосомними аномалiями

 

2. "Якi методи дослiдження дозволяють встановити наявнiсть мутантного гену у даного органiзму?" 

А - Біохімічні методи

Б - Дерматоглiфiчний метод, ДНК-зондування, клiнiко-генеалогiчний метод

 В - ДНК-зондування, визначення аномального продукта гену або його дефiциту

 Г - Визначення статевого хроматину, ДНК-зондування, клiнiко-генеалогiчний метод

 

3. "Якi методи дослiдження дозволяють вчасно встановити дiагнозфенiлкетонурiї?" 

А - Бiохiмiчнедослiдженнякровi, сечi, визначення карiотипі

Б - Скринiнгсечi, визначення статевого хроматину

 В - Клiнiчне обстеження, вивчення дерматоглiфiки

Г - Бiохiмiчнедослiдженнякровi i сечi, ДНК-дiагностика

 

4. "Якi методи дослiдження дозволяють встановити дiагноз хромосомної хвороби?" 

А - Цитогенетичний, молекулярно-цитогенетичний

Б - Клiнiко-генеалогiчний, бiохiмiчний

 В - Визначення статевого хроматину, дерматоглiфiчний метод

 Г - Клiнiко-генеалогiчний, визначення статевого хроматину

 

5. "Алельнi гени - це:" 

А - Гени, що знаходяться в статевих хромосомах

Б - Парні гени, що займають одні і ті самі локуси гомологічних хромосом і визначають альтернативні стани тієї самої ознаки

 В - Гени, що знаходяться в аутосомах

 Г - Гени,що вiдповiдають за реалiзацiюоднiєї ознаки, але вiдрiзняються своєю структурою

 

6. "Що таке гамета?" 

А - Зрiла статева клiтина, яка містить гаплоїдний набір хромосом і здатна до запліднення

Б - Соматична клiтинапiд час подiлу

 В- Клiтина, що утворена в результатi злиття двох статевих клiтин

 Г - Статева клiтина на рiзнихстадiях свого розвитку

 

7. "Який ген називають домiнантним?" 

А - Ген, що проявляється при будь-яких умовах внутрiшнього та зовнiшнього середовища

Б - Ген, що доповнює проявлення другого, неалельного йому гену

 В - Ген, що подавляє проявлення всiхiншихгенiв

 Г - Алель, що проявляється в гетерозиготному органiзмi

 

8. "Гетерозиготний за даною ознакою органiзм - це органiзм, в якому:" 

А - Присутнiрiзнiалелi в даному локусiгомольогiчних хромосом

Б - Рецесивна ознака не проявляється

 В - Один алельний ген - домiнантний, а другий - рецесивний

Г - Обидва алельних гени домiнантнi

 

9. "При схрещеннiдомiнантної та рецесивної гомозигот за альтернативною ознакою в потомствi першого поколiння:" 

А - Всiорганiзмиодноманiтнi за генотипом та фенотипом

Б - У всіх організмів проявляється домінантна ознака

 В - Всі організми гетерозиготні за даним геном

 Г - Зустрiчаютьсяорганiзми, як з домiнантною, так i з рецесивною ознаками

 

10. "Якi існують форми взаємодiї генів, що кодують у людини групи кровi системи АВ0?" 

 А - Домiнантнiсть

 Б – Рецесивнiсть                                  

 В - Кодомiнантнiсть

 

Тема. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

Опрацювати §39

1. Виконати завдання

Біодиктант  «Ланцюгова реакція»  ( закінчити речення )

 1. Засновником генетики вважають …….. ……………………...... .
 2. Найменша структурна і функціональна одиниця спадковості ……..
 3. Сукупність генів організму……………………………………...  .
 4. Сукупність генів і ознак організму…………………………..
 5. Схрещування, що аналізується  однією парою ознак….... .
 6. Пара ознак гомологічних хромосом………………………………  .
 7. Особина, що надає один сорт гамет………………………. .
 8. Ген, що пригнічує прояв іншого алельного гену………… .
 9. Ознака, що проявляється під час неповного домінування…   .
 10. Особина, що надає два сорти гамет ……………………. .

2. Виконати вправу «Я  це знаю!» Електронна версія вправи за посиланням  https://learningapps.org/2643412

_________________________________________

Тема. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

д/з опрацювати §34-35

Тема. Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

д/з Підготувати проєкт: створення буклету, постеру, презентації, бук-трейлеру, скрайбу.

Тема. Ос -->

Сайт проекту
Календар
«  Октябрь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Офіційний сайт
Педагогічна преса
Офіційний сайт
Вхід на сайт

Copyright MyCorp © 2022
Конструктор сайтов - uCoz